BUISNESS PLAN & CORPORATE PLAN

e-commerce

BUISNESS PLAN

BUISNESS PLAN - gotowa metodologia działania i pełna obiektywność programu pozwalają na prognozowanie rezultatów eksploatacji przedsiębiorstwa w sposób nieporównanie pewniejszy niż z użyciem tzw. wyczucia menedżera. Aplikacja drukuje też przygotowany raport z zestawieniem danych i oceną analizowanego projektu. Może być zastosowana w przypadku produktów wprowadzanych na rynek lub już sprzedawanych, nabywanie regularnie albo sezonowo – z analizą przyszłych rezultatów.

CORPORATE PLAN

CORPORATE PLAN - wieloproduktowne rozszerzenie programu Buisness plan pozwala na dokonanie konsolidacji biznesplanów odnoszących się do poszczególnych produktów firmy i – po uwzględnieniu danych o jej strukturze – na globalne przedstawienie przyszłości (pięć lat) całego przedsiębiorstwa. Przedstawienie to uwzględnia rezultaty automatycznie przeprowadzonej analizy finansowej i zawiera ocenę perspektyw firmy w postaci gotowego komentarza na ekranie!